Venner af Hjertebo indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen Hjertebos Venner fredag den 14. juni 2024 kl. 19.00 – 21.00 ca. på Hjertebo.

Jf. vedtægterne skal man for at være stemmeberettiget have indbetalt kontingent, kr. 150, senest 8 dage før. Dvs. kontingent skal være indbetalt senest torsdag den 6. juni 2024 på konto 5970 1070936. Medlemskabet er personligt, og ét medlemskab giver én stemme.

Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af stemmetællere

3) Formandsberetning ved Anders Jensen

4) Beretning ved leder på Hjertebo Birthe Roesdahl

5) Aflæggelse af regnskab for Hjertebos venner

6) Kontingentfastsættelse for det kommende år

7) Indkomne forslag.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg fra Foreningen Hjertebos Venner er Anders Jensen og Karin Lausdahl Rolighed.

9) Valg af suppleant til bestyrelsen. Marianne Hansen er på valg.

10) Valg af revisor for Foreningen Hjertebos Venner. Knud Østergaard er på valg.

11) Evt.

Kom og vær med til at gøre det til en god aften!

Undervejs holder vi en kaffepause, og vi vil desuden fortælle om fremtidige planer for aktivitetstilbuddet Hatten.