Hvad kan vi?

Hjertebo er lig med hjerterum.

Personalet arbejder udfra KRAP som er kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik.

Der arbejdes desuden udfra følgende kerneværdier:

Nærhed og omsorg
Selvbestemmelse og medinddragelse

Som beboer på Hjertebo har man i høj grad mulighed for at bestemme over sit eget liv. Naturligvis har hver især de begrænsninger, som et handicap sætter, men personalet arbejder for så stor frihed og selvbestemmelse, for den enkelte som muligt, inden for bofællesskabets rammer. Man kan få indflydelse på alt fra madplanen, indretning af lejlighed, fritids aktiviteter, kontakt til socialt netværk og så videre.

Hveranden mandag er der beboermøde, hvor vi taler om mange forskellige ting vedrørende hverdagen på Hjertebo.

Med frihed følger også ansvar, her deltager man i madlavning, rengøring, tøjvask, pyntning til jul og andre praktiske gøremål efter bedste evner.

Værdighed

Det handler i bund og grund om at have et værdigt liv.

Hjerterum

Hvordan er der hjerterum på Hjertebo? Tja, hjerterum består af mange elementer i hverdagen, men mest af alt består det af, at vi vil hinanden her på stedet, og at medarbejderne også kan lide at være her og holder af beboerne og deler dagligdagens op og nedture og små sejre med hinanden. Det er hjerterum.’