Hvam aktivitetstilbud – Hatten

Som nabo til Hjertebo ligger Hvam Aktivitetstilbud, kaldt Hatten. Flertallet af beboerne på Hjertebo er visiteret til aktivitetstilbud på Hatten. Visitation foretages af handlekommune i henhold til servicelovens §§ 103 og 104, særskilt fra visitationen til Hjertebo.

Der er et tæt samarbejde mellem Hjertebo og Hatten. Hver morgen følger medarbejdere fra Hjertebo beboere over på Hatten, hvor der gives en melding om, hvorledes morgenen er forløbet hjemme. Når aktivitetsdagen på Hatten er slut, følger en medarbejder fra Hatten beboerne tilbage til Hjertebo, hvor der igen gives en melding om, hvorledes dagen på Hatten har været. Derudover har ledelse på Hjertebo og Hatten en fast ugentlig koordinering, hvor kommende ugers aftaler hos tandlæge mv. koordineres. Hvis der aktuelt er en udfordring for en specifik beboer, hvor det er en fordel at Hatten og Hjertebo arbejder i samme retning for præcis den udfordring, koordineres dette også.

Det tætte samarbejde gør, at der kan sikres en sammenhæng i beboernes hverdag. Beboernes oplevelser og behov videregives, således de bedst kan imødekommes ved skift. Beboerne har nydt godt af denne sammenhængskraft, således vigtig information om beboernes trivsel ikke mistes.

Den korte afstand til Hatten gør, at beboerne ikke skal være færdige om morgenen til et helt bestemt tidspunkt. Beboerne ankommer løbende til Hatten mellem 8.30 og 9.00, tilpasset beboerens aktuelle morgenhumør. På en dag hvor beboeren har brug for mere tid og nærvær om morgenen, evt. med pauser undervejs, kan dette tilgodeses, da beboeren ikke skal skyndes igennem morgenrutinen for at blive klar til et bestemt tidspunkt.

Læs mere på Hattens hjemmeside