Kristelig Handicapforening

Hjertebo er medlem af Kristelig Handicapforening. Kristelig Handicapforening har støttet op om Hjertebo, lige siden idéen blev til hos en gruppe forældre. Foreningen har ydet vejledning og støtte af både mental og økonomisk karakter i etableringen af Hjertebo.

I vores hverdag på Hjertebo betyder medlemsskabet, at vi har samarbejde med de 11 andre bofællesskaber rundt omkring i Danmark.

Der afholdes flere årlige arrangementer i Kristelig Handicapforening, som vi fra Hjertebo deltager i, blandt andre kurser for beboere og personale samt årets begivenhed: Frøfestival. Der dannes venskaber på tværs af bofælleskaber og landsdele med disse fælles oplevelser.

Hjertebos bestyrelse har underskrevet forventningspapirer, hvor vi blandt andet tilslutter os Kristelig Handicapforenings menneskesyn.

Kristelig Handicapforening bygger på et evangelisk luthersk menneskesyn. Dette betyder, at ethvert menneske er skabt af Gud, og at menneskelivet er gudvillet og værdifuldt. Ethvert menneske er værdifuldt uanset handicap, og har krav på værdighed og respekt.

Dog har Kristelig Handicapforening ikke mandat til indblanding i driften af Hjertebo, herunder fx håndtering af specifikke problemstillinger i dagligdagen.

Se mere på Kristelig Handicapforenings hjemmeside