Om Hjertebos venner

Hjertebo ejes af foreningen Hjertebos Venner. Enhver med interesse i at støtte op om Hjertebo, er velkommen til at melde sig ind i foreningen. Indmeldelse sker ved tryk på knap nedenfor.

Et medlem af Hjertebos Venner viser aktivt sin støtte til stedet ved at være medlem. Den store venneforening er et skulderklap til medarbejderne på Hjertebo, idet det viser en anerkendelse af vores daglige arbejde.

Idet Hjertebo stadig er et forholdsvist nyt sted, har vi endnu ikke tradition for bestemte arrangementer i løbet af året. Det er dog vores intention, at vi vil iværksætte dette – hvor venneforeningen vil blive inviteret.

Venneforeningen vælger fire ud af seks medlemmer i Hjertebos bestyrelse. Dette gøres på en årlig generalforsamling. Medlemmer, der har betalt kontingent inden den pågældende aften, vil være stemmeberettiget.

De øvrige to medlemmer er henholdsvis en medarbejdsvalgt repræsentant samt en beboer/pårørendevalgt repræsentant.

Der udsendes løbende nyhedsbreve til Hjertebos Venner. I disse bliver der blandt andet indkaldt til generalforsamling, samt der kommer løbende information om Hjertebo og fx arrangementer.

Meld dig ind i Hjertebos Venner